• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
KriptoTürev Piyasaları Lideri Bybit Spot Piyasalara Giriyor

KriptoTürev Piyasaları Lideri Bybit Spot Piyasalara Giriyor

SİNGAPUR-Dünyanınenbüyüktürevkripto para borsasıolanBybit, kripto spot piyasasınıaçacağınıduyurdu.
Bybit, Cesur Adımlarıyla Öne Çıkıyor

Bybit’inyeni spot piyasaplatformu, 15 Temmuzsaat 09:00 TSİ’desıfırpiyasayapıcıkomisyonuylaherkeseaçılıyor! Lansmanınardından BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT ve EOS/USDT çiftleridesteklenecek. Fakatkısasüreiçerisindedahafazlakripto para listelenmeyedevamedecek.

Spot piyasa, yatırımcılarınlistelenmişkriptovarlıklarını “anında” vesiparişidoldurulduktansonramevcutpiyasafiyatındanalıp-satmalarınaolanaktanır. Spot piyasadakriptovarlıklarınınsahipliğidoğrudanalıcılarvesatıcılararasındaaktarılır. Kripto spot piyasası, piyasayayenigirenleriçintemelbirbaşlangıçnoktasıolmaklakalmayıpaynızamandarisktenkorunmastratejileriyleuğraşantürevyatırımcılarıiçin de ideal birpiyasadır.

Spot Piyasalarda Birinci Sınıf Likidite ve Güvenilirlik

Bybit, boğadönemininenkullanışlı, güvenilirveistikrarlıborsasıolduğunukanıtlamıştır. BüyükborsalararasındaeşsizolanBybit, hiçbirnoktadaaşırıyüklenmeveyakesintiyaşamadı.

Likidite, varlıkborsalarıiçintartışmasızenönemliözelliktir. Bybit’intürevişlemplatformu, dünyanıneniyilikiditesineveeniyialışvesatışarasındakifarkasahiptir. Aşırıhareketliliksırasında bile yatırımcılarapiyasadakieniyitekliflerivealım-satımısağlar.

Bybit’inperakendeodaklıürünlerivekullanıcıodaklıhizmetleri, dünyanındörtbiryanındakiyeniyatırımcılarınkriptodünyasınagirişzorluğunudüşürmeyeyardımcıolacakveanındasonuçverenişlemlerdensorunsuzbirşekildeyararlanmalarınısağlayacaktır.

Bybit’inkurucuortağıveCEO’su Ben Zhou “BüyümeyevegelişmeyedevamederkentopluluğumuzunveortaklarımızıngüçlüdesteğinihissetmekBybit’inenbüyükayrıcalığıoldu” dedi. “KullanıcılarımızınBybitileilişkilendirdiğibirincisınıflikiditeyivegüvenilirliğitürevpiyasalarımızdaolduğugibi spot piyasalarda da yanımızdagetirmektenheyecanduyuyoruz.”

Bybit Hakkında

Borussia Dortmund’inresmîsponsoruveUNICEF’inyardımpartneriBybit, kriptoyatırımcılarının ultra hızlıbireşleştirmemotoru, mükemmelmüşterihizmetiveçokdillitoplulukdesteğibulabileceğiprofesyonelbir platform sunmakiçin Mart 2018’de kurulmuşbirkripto para borsasıdır. Şirket, dünyaçapındakibireyselveprofesyonelmüşterilereyenilikçi internet üzerindenalım-satımhizmetlerivebulutmadenciliğiürünlerininyanısıra API desteğisağlıyorvegelişmekteolandijitalvarlıksınıfıiçinengüvenilirborsaolmayaçalışıyor.

 

Daha fazla bilgi için: https://www.bybit.com/tr-TR/

 

Bybit’inkampanyalarındanvegelişmelerindenanındahaberalabilmekiçin:

Twitter: @BybitTurkiye

https://t.me/BybitTurkish

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN